Про Центр

         Одеський обласний гуманітарний центр позашкільної освіти та виховання створений у серпні  1997 року розпорядженням голови Одеської обласної державної адміністрації. До складу Центру увійшли Одеський обласний центр туризму і краєзнавства учнівської молоді (нині туристсько-краєзнавчий підрозділ), Одеський обласний еколого-натуралістичний центр (нині еколого-натуралістичний підрозділ), Одеська обласна станція юних техніків (нині науково-технічний підрозділ).

Основними завданнями Центру є:

 • здійснення додаткової освіти, навчання і виховання дітей та учнівської молоді за інтересами у позаурочний час;
 • виховання громадянина України;
 • вільний розвиток особистості та формування її соціально-громадського досвіду;
 • виховання у вихованців, учнів і слухачів поваги до Конституції України, прав і свобод людини та громадянина, почуття власної гідності, відповідальності перед законом за свої дії;
 • виховання у вихованців, учнів і слухачів патріотизму, любові до України,    поваги до народних звичаїв, традицій, національних цінностей Українського народу, а також інших націй і народів;
 • виховання у вихованців, учнів і слухачів шанобливого ставлення до родини та людей похилого віку;
 • створення умов для творчого, інтелектуального, духовного і фізичного розвитку вихованців, учнів і слухачів;
 • формування у вихованців, учнів і слухачів свідомого й відповідального ставлення до власного здоров'я та здоров'я оточуючих, навичок безпечної поведінки;
 • задоволення освітньо-культурних потреб вихованців, учнів і слухачів, які не забезпечуються іншими складовими структури освіти;
 • задоволення потреб вихованців, учнів і слухачів у професійному самовизначенні і творчій самореалізації;
 • пошук, розвиток та підтримка здібних, обдарованих і талановитих вихованців, учнів і слухачів;
 • вдосконалення фізичного розвитку вихованців, учнів з різних видів спортивного туризму;
 • організація дозвілля вихованців, учнів і слухачів, пошук його нових форм; профілактика бездоглядності, правопорушень;
 • виховання в учасників навчально-виховного процесу свідомого ставлення до власної безпеки та безпеки оточуючих;
 • формування здорового способу життя вихованців, учнів і слухачів;
 • здійснення інформаційно-методичної та організаційно-масової роботи;
 • здійснення координації позашкільної освіти в Одеській області за науково-технічним, дослідницько-експериментальним, туристсько-краєзнавчим, еколого-натуралістичним, фізкультурно-спортивним, військово-патріотичним, соціально-реабілітаційним, оздоровчим, художньо-естетичним та гуманітарним напрямами.

          Працівники  Центру здійснюють  інформаційно-методичну, організаційно-масову та навчально-виховну роботу в області.